ONE88.FUN - THƯỞNG NGAY 118% LÊN ĐẾN 18 TRIỆU, HOÀN TRẢ 1.8% MỖI NGÀY

Vương Gia! Không Nên A!

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2019-04-23 14:09:25
Xem: 589,170 lượt


Theo dõi truyện này

8.8/10 trong tổng số 184 phiếu bầu.

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng. Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.
Sắp xếp new

Danh sách chap

 1. Chap 182

 2. Chap 181

 3. Chap 180

 4. Chap 179

 5. Chap 178

 6. Chap 177

 7. Chap 176

 8. Chap 175

 9. Chap 174

 10. Chap 173

 11. Chap 172

 12. Chap 171

 13. Chap 170

 14. Chap 169

 15. Chap 168

 16. Chap 167

 17. Chap 166

 18. Chap 165

 19. Chap 164

 20. Chap 163

 21. Chap 162

 22. Chap 161

 23. Chap 160

 24. Chap 159

 25. Chap 158

 26. Chap 157

 27. Chap 156

 28. Chap 155

 29. Chap 154

 30. Chap 153

 31. Chap 152

 32. Chap 151

 33. Chap 150

 34. Chap 149

 35. Chap 148

 36. Chap 147

 37. Chap 146

 38. Chap 145

 39. Chap 144

 40. Chap 143

 41. Chap 142

 42. Chap 141

 43. Chap 140

 44. Chap 139

 45. Chap 138

 46. Chap 137

 47. Chap 136

 48. Chap 135

 49. Chap 134

 50. Chap 133

 51. Chap 132

 52. Chap 131

 53. Chap 130

 54. Chap 129

 55. Chap 128

 56. Chap 127

 57. Chap 126

 58. Chap 125

 59. Chap 124

 60. Chap 123

 61. Chap 122

 62. Chap 121

 63. Chap 120

 64. Chap 119

 65. Chap 118

 66. Chap 117

 67. Chap 116

 68. Chap 115

 69. Chap 114

 70. Chap 113

 71. Chap 112

 72. Chap 111

 73. Chap 110

 74. Chap 109

 75. Chap 108

 76. Chap 107

 77. Chap 106

 78. Chap 105

 79. Chap 104

 80. Chap 103

 81. Chap 102

 82. Chap 101

 83. Chap 100

 84. Chap 99

 85. Chap 98

 86. Chap 97

 87. Chap 96

 88. Chap 95

 89. Chap 94

 90. Chap 93

 91. Chap 92

 92. Chap 91

 93. Chap 90

 94. Chap 89

 95. Chap 88

 96. Chap 87

 97. Chap 86

 98. Chap 85

 99. Chap 84

 100. Chap 83

 101. Chap 82

 102. Chap 81

 103. Chap 80

 104. Chap 79

 105. Chap 78

 106. Chap 77

 107. Chap 76

 108. Chap 75

 109. Chap 74

 110. Chap 73

 111. Chap 72

 112. Chap 71

 113. Chap 70

 114. Chap 69

 115. Chap 68

 116. Chap 67

 117. Chap 66

 118. Chap 65

 119. Chap 64

 120. Chap 63

 121. Chap 62

 122. Chap 61

 123. Chap 60

 124. Chap 59

 125. Chap 58

 126. Chap 57

 127. Chap 56

 128. Chap 55

 129. Chap 54

 130. Chap 53

 131. Chap 52

 132. Chap 51

 133. Chap 50

 134. Chap 49

 135. Chap 48

 136. Chap 47

 137. Chap 46

 138. Chap 45

 139. Chap 44

 140. Chap 43

 141. Chap 42

 142. Chap 41

 143. Chap 40

 144. Chap 39

 145. Chap 38

 146. Chap 37

 147. Chap 36

 148. Chap 35

 149. Chap 34

 150. Chap 33

 151. Chap 32

 152. Chap 31

 153. Chap 30

 154. Chap 29

 155. Chap 28

 156. Chap 27

 157. Chap 26

 158. Chap 25

 159. Chap 24

 160. Chap 23

 161. Chap 22

 162. Chap 21

 163. Chap 20

 164. Chap 19

 165. Chap 18

 166. Chap 17

 167. Chap 16

 168. Chap 15

 169. Chap 14

 170. Chap 13

 171. Chap 12

 172. Chap 11

 173. Chap 10

 174. Chap 9

 175. Chap 8

 176. Chap 7

 177. Chap 6

 178. Chap 5

 179. Chap 4

 180. Chap 3

 181. Chap 2

 182. Chap 1

^


ONE88.FUN - THƯỞNG NGAY 118% LÊN ĐẾN 18 TRIỆU, HOÀN TRẢ 1.8% MỖI NGÀY