Vương Gia! Không Nên A!

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2019-02-19 14:33:22
Xem: 559,037 lượt


Theo dõi truyện này

8.8/10 trong tổng số 180 phiếu bầu.

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng. Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.
^