Vua Hủy Diệt Và Nữ Hoàng Độc Ác

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 33 người theo dõi.

main 9 bị triệu hồi đến thế giới khác để hủy diệt nơi đó do ông triệu hồi tức vì chính quyền đã dồn ny ổng phải chết và main bắt đầu hành trình với đầy thứ...

Được đánh giá: 10.0/10 trong tổng số 5 bình chọn.

Kiểu đọc: xem từ phải qua trái

Tình trạng:  Còn tiếp

Tên Khác: The Sorcerer King of Destruction and the Golem of the Barbarian Queen; Hametsu no Madouou to Golem no Banhi; 破滅の魔導王とゴーレムの蛮妃;

Phát hành: 2019

Chức năng bình luận tạm ẩn

Chuyện gì đang xẩy ra?

Admin đang nậng cấp hoặc bảo trì chức năng này. Bạn sẽ sớm thấy lại nó trong 1-2 ngày nữa hoặc sớm hơn

Vẫn muốn tám chuỵện? Hãy vào Facebook của Lạc Thiên Nhóm

^