Võ Thần Chúa Tể

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2019-03-14 22:42:34
Xem: 553,698 lượt


Theo dõi truyện này

8.0/10 trong tổng số 158 phiếu bầu.

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.
Sắp xếp new

Danh sách chap

 1. Chap 254

 2. Chap 253

 3. Chap 252

 4. Chap 251

 5. Chap 250

 6. Chap 249

 7. Chap 248

 8. Chap 247

 9. Chap 246

 10. Chap 245

 11. Chap 244

 12. Chap 243

 13. Chap 242

 14. Chap 241

 15. Chap 240

 16. Chap 239

 17. Chap 238

 18. Chap 237

 19. Chap 236

 20. Chap 235

 21. Chap 234

 22. Chap 233

 23. Chap 232

 24. Chap 231

 25. Chap 230

 26. Chap 229

 27. Chap 228

 28. Chap 227

 29. Chap 226

 30. Chap 225

 31. Chap 224

 32. Chap 223

 33. Chap 222

 34. Chap 221

 35. Chap 220

 36. Chap 219

 37. Chap 218

 38. Chap 217

 39. Chap 216

 40. Chap 215

 41. Chap 214

 42. Chap 213

 43. Chap 212

 44. Chap 211

 45. Chap 210

 46. Chap 209

 47. Chap 208

 48. Chap 207

 49. Chap 206

 50. Chap 205

 51. Chap 204

 52. Chap 203

 53. Chap 202

 54. Chap 201

 55. Chap 200

 56. Chap 199

 57. Chap 198

 58. Chap 197

 59. Chap 196

 60. Chap 195

 61. Chap 194

 62. Chap 193

 63. Chap 192

 64. Chap 191

 65. Chap 190

 66. Chap 189

 67. Chap 188

 68. Chap 187

 69. Chap 186

 70. Chap 185

 71. Chap 184

 72. Chap 183

 73. Chap 182

 74. Chap 181

 75. Chap 180

 76. Chap 179

 77. Chap 178

 78. Chap 177

 79. Chap 176

 80. Chap 175

 81. Chap 174

 82. Chap 173

 83. Chap 172

 84. Chap 171

 85. Chap 170

 86. Chap 169

 87. Chap 168

 88. Chap 167

 89. Chap 166

 90. Chap 165

 91. Chap 164

 92. Chap 163

 93. Chap 162

 94. Chap 161

 95. Chap 160

 96. Chap 159

 97. Chap 158

 98. Chap 157

 99. Chap 156

 100. Chap 155

 101. Chap 154

 102. Chap 153

 103. Chap 152

 104. Chap 151

 105. Chap 150

 106. Chap 149

 107. Chap 148

 108. Chap 147

 109. Chap 146

 110. Chap 145

 111. Chap 144

 112. Chap 143

 113. Chap 142

 114. Chap 141

 115. Chap 140

 116. Chap 139

 117. Chap 138

 118. Chap 137

 119. Chap 136

 120. Chap 135

 121. Chap 134

 122. Chap 133

 123. Chap 132

 124. Chap 131

 125. Chap 130

 126. Chap 129

 127. Chap 128

 128. Chap 127

 129. Chap 126

 130. Chap 125

 131. Chap 124

 132. Chap 123

 133. Chap 122

 134. Chap 121

 135. Chap 120

 136. Chap 119

 137. Chap 118

 138. Chap 117

 139. Chap 116

 140. Chap 115

 141. Chap 114

 142. Chap 113

 143. Chap 112

 144. Chap 111

 145. Chap 110

 146. Chap 109

 147. Chap 108

 148. Chap 107

 149. Chap 106

 150. Chap 105

 151. Chap 104

 152. Chap 103

 153. Chap 102

 154. Chap 101

 155. Chap 100

 156. Chap 99

 157. Chap 98

 158. Chap 97

 159. Chap 96

 160. Chap 95

 161. Chap 94

 162. Chap 93

 163. Chap 92

 164. Chap 91

 165. Chap 90

 166. Chap 89

 167. Chap 88

 168. Chap 87

 169. Chap 86

 170. Chap 85

 171. Chap 84

 172. Chap 83

 173. Chap 82

 174. Chap 81

 175. Chap 80

 176. Chap 79

 177. Chap 78

 178. Chap 77

 179. Chap 76

 180. Chap 75

 181. Chap 74

 182. Chap 73

 183. Chap 72

 184. Chap 71

 185. Chap 70

 186. Chap 69

 187. Chap 68

 188. Chap 67

 189. Chap 66

 190. Chap 65

 191. Chap 64

 192. Chap 63

 193. Chap 62

 194. Chap 61

 195. Chap 60

 196. Chap 59

 197. Chap 58

 198. Chap 57

 199. Chap 56

 200. Chap 55

 201. Chap 54

 202. Chap 53

 203. Chap 52

 204. Chap 51

 205. Chap 50

 206. Chap 49

 207. Chap 48

 208. Chap 47

 209. Chap 46

 210. Chap 45

 211. Chap 44

 212. Chap 43

 213. Chap 42

 214. Chap 41

 215. Chap 40

 216. Chap 39

 217. Chap 38

 218. Chap 37

 219. Chap 36

 220. Chap 35

 221. Chap 34

 222. Chap 33

 223. Chap 32

 224. Chap 31

 225. Chap 30

 226. Chap 29

 227. Chap 28

 228. Chap 27

 229. Chap 26

 230. Chap 25

 231. Chap 24

 232. Chap 23

 233. Chap 22

 234. Chap 21

 235. Chap 20

 236. Chap 19

 237. Chap 18

 238. Chap 17

 239. Chap 16

 240. Chap 15

 241. Chap 14

 242. Chap 13

 243. Chap 12

 244. Chap 11

 245. Chap 10

 246. Chap 9

 247. Chap 8

 248. Chap 7

 249. Chap 6

 250. Chap 5

 251. Chap 4

 252. Chap 3

 253. Chap 2

 254. Chap 1

^