Tuyệt Thế Võ Thần

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2019-03-16 15:02:31
Xem: 529,106 lượt


Theo dõi truyện này

7.5/10 trong tổng số 89 phiếu bầu.

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!
Sắp xếp new

Danh sách chap

 1. Chap 226

 2. Chap 225

 3. Chap 224

 4. Chap 223

 5. Chap 222

 6. Chap 221

 7. Chap 220

 8. Chap 219

 9. Chap 218

 10. Chap 217

 11. Chap 216

 12. Chap 215

 13. Chap 214

 14. Chap 213

 15. Chap 212

 16. Chap 211

 17. Chap 210

 18. Chap 209

 19. Chap 208

 20. Chap 207

 21. Chap 206

 22. Chap 205

 23. Chap 204

 24. Chap 203

 25. Chap 202

 26. Chap 201

 27. Chap 200

 28. Chap 199

 29. Chap 198

 30. Chap 197

 31. Chap 196

 32. Chap 195

 33. Chap 194

 34. Chap 193

 35. Chap 192

 36. Chap 191

 37. Chap 190

 38. Chap 189

 39. Chap 188

 40. Chap 187

 41. Chap 186

 42. Chap 185

 43. Chap 184

 44. Chap 183

 45. Chap 182

 46. Chap 181

 47. Chap 180

 48. Chap 179

 49. Chap 178

 50. Chap 177

 51. Chap 176

 52. Chap 175

 53. Chap 174

 54. Chap 173

 55. Chap 172

 56. Chap 171

 57. Chap 170

 58. Chap 169

 59. Chap 168

 60. Chap 167

 61. Chap 166

 62. Chap 165

 63. Chap 164

 64. Chap 163

 65. Chap 162

 66. Chap 161

 67. Chap 160

 68. Chap 159

 69. Chap 158

 70. Chap 157

 71. Chap 156

 72. Chap 155

 73. Chap 154

 74. Chap 153

 75. Chap 152

 76. Chap 151

 77. Chap 150

 78. Chap 149

 79. Chap 148

 80. Chap 147

 81. Chap 146

 82. Chap 145

 83. Chap 144

 84. Chap 143

 85. Chap 142

 86. Chap 141

 87. Chap 140

 88. Chap 139

 89. Chap 138

 90. Chap 137

 91. Chap 136

 92. Chap 135

 93. Chap 134

 94. Chap 133

 95. Chap 132

 96. Chap 131

 97. Chap 130

 98. Chap 129

 99. Chap 128

 100. Chap 127

 101. Chap 126

 102. Chap 125

 103. Chap 124

 104. Chap 123

 105. Chap 122

 106. Chap 121

 107. Chap 120

 108. Chap 119

 109. Chap 118

 110. Chap 117

 111. Chap 116

 112. Chap 115

 113. Chap 114

 114. Chap 113

 115. Chap 112

 116. Chap 111

 117. Chap 110

 118. Chap 109

 119. Chap 108

 120. Chap 107

 121. Chap 106

 122. Chap 105

 123. Chap 104

 124. Chap 103

 125. Chap 102

 126. Chap 101

 127. Chap 100

 128. Chap 99

 129. Chap 98

 130. Chap 97

 131. Chap 96

 132. Chap 95

 133. Chap 94

 134. Chap 93

 135. Chap 92

 136. Chap 91

 137. Chap 90

 138. Chap 89

 139. Chap 88

 140. Chap 87

 141. Chap 86

 142. Chap 85

 143. Chap 84

 144. Chap 83

 145. Chap 82

 146. Chap 81

 147. Chap 80

 148. Chap 79

 149. Chap 78

 150. Chap 77

 151. Chap 76

 152. Chap 74

 153. Chap 73

 154. Chap 72

 155. Chap 71

 156. Chap 71

 157. Chap 70

 158. Chap 69

 159. Chap 68

 160. Chap 67

 161. Chap 66

 162. Chap 65

 163. Chap 64

 164. Chap 63

 165. Chap 62

 166. Chap 61

 167. Chap 60

 168. Chap 59

 169. Chap 58

 170. Chap 58

 171. Chap 57

 172. Chap 57

 173. Chap 56

 174. Chap 55

 175. Chap 54

 176. Chap 53

 177. Chap 52

 178. Chap 51

 179. Chap 50

 180. Chap 49

 181. Chap 48

 182. Chap 47

 183. Chap 46

 184. Chap 45

 185. Chap 44

 186. Chap 43

 187. Chap 42

 188. Chap 41

 189. Chap 40

 190. Chap 39

 191. Chap 38

 192. Chap 37

 193. Chap 36

 194. Chap 35

 195. Chap 34

 196. Chap 33

 197. Chap 32

 198. Chap 31

 199. Chap 30

 200. Chap 29

 201. Chap 28

 202. Chap 27

 203. Chap 26

 204. Chap 25

 205. Chap 24

 206. Chap 23

 207. Chap 22

 208. Chap 21

 209. Chap 20

 210. Chap 19

 211. Chap 18

 212. Chap 17

 213. Chap 16

 214. Chap 15

 215. Chap 14

 216. Chap 13

 217. Chap 12

 218. Chap 11

 219. Chap 10

 220. Chap 9

 221. Chap 8

 222. Chap 7

 223. Chap 6

 224. Chap 5

 225. Chap 4

 226. Chap 3

 227. Chap 2

 228. Chap 1

^