[TT8] - Chạy Trốn

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 237 người theo dõi.

Nae Yeon, tuy đã mất ký ức nhưng đã chạy trốn được khỏi một thứ gì đó cho đến khi mọi thứ ấp tới, những việc bí ẩn liệu có dần được hé lộ?

Được đánh giá: 6.4/10 trong tổng số 28 bình chọn.

Kiểu đọc: chưa xác định

Tình trạng:  Còn tiếp

Tên Khác: Run away;

Chức năng bình luận tạm ẩn

Chuyện gì đang xẩy ra?

Admin đang nậng cấp hoặc bảo trì chức năng này. Bạn sẽ sớm thấy lại nó trong 1-2 ngày nữa hoặc sớm hơn

Vẫn muốn tám chuỵện? Hãy vào Facebook của Lạc Thiên Nhóm

^