Tru Tiên - Thanh Vân Chí Truyện

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 10 người theo dõi.

Trương Tiểu Phàm - là một người bình thường, nhưng duyên cơ xảo hợp, gặp được một vị cao tăng truyền thụ lại võ công tâm pháp. Trong thôn bị giết sạch. Trương Tiểu Phàm quyết tâm vào Thanh Vân môn bái sư học nghệ. Từ đó, thấy chuyện bất bình, ra đao tương trợ.

Được đánh giá: 4.0/10 trong tổng số 1 bình chọn.

Kiểu đọc: chưa xác định

Tình trạng:  Còn tiếp

Tên Khác: Tru Tiên - Thanh Vân Chí Truyện Phiên Bản Truyện Tranh;

Phát hành: 2018

Cập nhật: 06/11/2018

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận
^