Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2019-03-14 22:56:24
Xem: 126,727 lượt


Theo dõi truyện này

7.4/10 trong tổng số 17 phiếu bầu.

Bắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại. Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma… thành tựu Chân Tiên đại đạo.
^