Thông Linh Phi

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2019-02-18 14:03:33
Xem: 3,892,988 lượt


Theo dõi truyện này

8.1/10 trong tổng số 1673 phiếu bầu.

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và ( các) vương gia =))
Sắp xếp new

Danh sách chap

 1. Chap 234.5

 2. Chap 234

 3. Chap 233.5

 4. Chap 233

 5. Chap 232.5

 6. Chap 232

 7. Chap 231.5

 8. Chap 231

 9. Chap 230.5

 10. Chap 230

 11. Chap 229.5

 12. Chap 229

 13. Chap 228.5

 14. Chap 228

 15. Chap 227

 16. Chap 226.5

 17. Chap 226

 18. Chap 225.5

 19. Chap 225

 20. Chap 224.5

 21. Chap 224

 22. Chap 223.5

 23. Chap 223

 24. Chap 222.5

 25. Chap 222

 26. Chap 221.5

 27. Chap 221

 28. Chap 220.5

 29. Chap 220

 30. Chap 219

 31. Chap 218

 32. Chap 217.5

 33. Chap 217

 34. Chap 216.5

 35. Chap 216

 36. Chap 215.5

 37. Chap 215

 38. Chap 214.5

 39. Chap 214

 40. Chap 213.5

 41. Chap 213

 42. Chap 212.5

 43. Chap 212

 44. Chap 211.5

 45. Chap 211

 46. Chap 210.5

 47. Chap 210

 48. Chap 209.5

 49. Chap 209

 50. Chap 208.5

 51. Chap 208

 52. Chap 207.5

 53. Chap 207

 54. Chap 206.5

 55. Chap 206

 56. Chap 205.5

 57. Chap 205

 58. Chap 204.5

 59. Chap 204

 60. Chap 203.5

 61. Chap 203

 62. Chap 202.5

 63. Chap 202

 64. Chap 201.5

 65. Chap 201

 66. Chap 200

 67. Chap 199.5

 68. Chap 199

 69. Chap 198.5

 70. Chap 198

 71. Chap 197.5

 72. Chap 197

 73. Chap 196.5

 74. Chap 196

 75. Chap 195.5

 76. Chap 195

 77. Chap 194.5

 78. Chap 194

 79. Chap 193.5

 80. Chap 193

 81. Chap 192.5

 82. Chap 192

 83. Chap 191.5

 84. Chap 191

 85. Chap 190.5

 86. Chap 190

 87. Chap 189.5

 88. Chap 189

 89. Chap 188.5

 90. Chap 188

 91. Chap 187.5

 92. Chap 187

 93. Chap 186.5

 94. Chap 186

 95. Chap 185

 96. Chap 184.5

 97. Chap 184

 98. Chap 183.5

 99. Chap 183

 100. Chap 182.5

 101. Chap 182

 102. Chap 181.5

 103. Chap 181

 104. Chap 180.5

 105. Chap 180

 106. Chap 179.5

 107. Chap 179

 108. Chap 178.5

 109. Chap 178

 110. Chap 177.5

 111. Chap 177

 112. Chap 176.5

 113. Chap 176

 114. Chap 175.5

 115. Chap 175

 116. Chap 174.5

 117. Chap 174

 118. Chap 173.5

 119. Chap 173

 120. Chap 172.5

 121. Chap 172

 122. Chap 171.5

 123. Chap 171

 124. Chap 170.5

 125. Chap 170

 126. Chap 169.5

 127. Chap 169

 128. Chap 168.5

 129. Chap 168

 130. Chap 167.5

 131. Chap 167

 132. Chap 166.5

 133. Chap 166

 134. Chap 165.5

 135. Chap 165

 136. Chap 164.5

 137. Chap 164

 138. Chap 163.5

 139. Chap 163

 140. Chap 162.5

 141. Chap 162

 142. Chap 161.5

 143. Chap 161

 144. Chap 160.5

 145. Chap 160

 146. Chap 159.5

 147. Chap 159

 148. Chap 158.5

 149. Chap 158

 150. Chap 157.5

 151. Chap 157

 152. Chap 156.5

 153. Chap 156

 154. Chap 155.5

 155. Chap 155

 156. Chap 154.5

 157. Chap 154

 158. Chap 153.5

 159. Chap 153

 160. Chap 152.5

 161. Chap 152

 162. Chap 151.5

 163. Chap 151

 164. Chap 150.5

 165. Chap 150

 166. Chap 149.5

 167. Chap 149

 168. Chap 148.5

 169. Chap 148

 170. Chap 147.5

 171. Chap 147

 172. Chap 146.5

 173. Chap 146

 174. Chap 145.5

 175. Chap 145

 176. Chap 144.5

 177. Chap 144

 178. Chap 143.5

 179. Chap 143

 180. Chap 142.5

 181. Chap 142

 182. Chap 141.5

 183. Chap 141

 184. Chap 140.5

 185. Chap 140

 186. Chap 139.5

 187. Chap 139

 188. Chap 138.5

 189. Chap 138

 190. Chap 137.5

 191. Chap 137

 192. Chap 136.5

 193. Chap 136

 194. Chap 135.5

 195. Chap 135

 196. Chap 134.5

 197. Chap 134

 198. Chap 133.5

 199. Chap 133

 200. Chap 132.5

 201. Chap 132

 202. Chap 131.5

 203. Chap 131

 204. Chap 130.5

 205. Chap 130

 206. Chap 129.5

 207. Chap 129

 208. Chap 128.5

 209. Chap 128

 210. Chap 127.5

 211. Chap 127

 212. Chap 126.5

 213. Chap 126

 214. Chap 125.5

 215. Chap 125

 216. Chap 124.5

 217. Chap 124

 218. Chap 123.5

 219. Chap 123

 220. Chap 122.5

 221. Chap 122

 222. Chap 121.5

 223. Chap 121

 224. Chap 120.5

 225. Chap 120

 226. Chap 119.5

 227. Chap 119

 228. Chap 118

 229. Chap 117.5

 230. Chap 117

 231. Chap 116.5

 232. Chap 116

 233. Chap 115.5

 234. Chap 115

 235. Chap 114.5

 236. Chap 114

 237. Chap 113.5

 238. Chap 113

 239. Chap 112

 240. Chap 111

 241. Chap 110

 242. Chap 109.5

 243. Chap 109

 244. Chap 108.5

 245. Chap 108

 246. Chap 107.5

 247. Chap 107

 248. Chap 106.5

 249. Chap 106

 250. Chap 105.5

 251. Chap 105

 252. Chap 104.5

 253. Chap 104

 254. Chap 103.5

 255. Chap 103

 256. Chap 102.5

 257. Chap 102

 258. Chap 101

 259. Chap 100.5

 260. Chap 100

 261. Chap 99.5

 262. Chap 99

 263. Chap 98

 264. Chap 97

 265. Chap 96.5

 266. Chap 96

 267. Chap 95.5

 268. Chap 95

 269. Chap 94.5

 270. Chap 94

 271. Chap 93.5

 272. Chap 93

 273. Chap 92.5

 274. Chap 92

 275. Chap 91

 276. Chap 90.5

 277. Chap 90

 278. Chap 89.5

 279. Chap 89

 280. Chap 88.5

 281. Chap 88

 282. Chap 87.5

 283. Chap 87

 284. Chap 86.5

 285. Chap 86

 286. Chap 85.5

 287. Chap 85

 288. Chap 84.5

 289. Chap 84

 290. Chap 83.5

 291. Chap 83

 292. Chap 82

 293. Chap 81.5

 294. Chap 81

 295. Chap 80.5

 296. Chap 80

 297. Chap 79

 298. Chap 78

 299. Chap 77.5

 300. Chap 77

 301. Chap 76.5

 302. Chap 76

 303. Chap 75.5

 304. Chap 75

 305. Chap 74

 306. Chap 73.5

 307. Chap 73

 308. Chap 72.5

 309. Chap 72

 310. Chap 71.7
  ► Ngoại Truyện

 311. Chap 71.6

 312. Chap 71.5

 313. Chap 71

 314. Chap 70-070.5

 315. Chap 69

 316. Chap 69-5

 317. Chap 68.5

 318. Chap 68

 319. Chap 67.5

 320. Chap 67

 321. Chap 66

 322. Chap 65

 323. Chap 64

 324. Chap 63.5

 325. Chap 63

 326. Chap 62.5

 327. Chap 62

 328. Chap 61.5

 329. Chap 61

 330. Chap 60

 331. Chap 59

 332. Chap 58

 333. Chap 57

 334. Chap 56

 335. Chap 55

 336. Chap 54.5

 337. Chap 54

 338. Chap 53.5

 339. Chap 53

 340. Chap 52

 341. Chap 51

 342. Chap 50

 343. Chap 49

 344. Chap 48

 345. Chap 47

 346. Chap 46

 347. Chap 45

 348. Chap 44

 349. Chap 43

 350. Chap 42
  ► chap 42

 351. Chap 41

 352. Chap 40

 353. Chap 39

 354. Chap 38.5

 355. Chap 38

 356. Chap 37

 357. Chap 36

 358. Chap 35

 359. Chap 34

 360. Chap 33

 361. Chap 32

 362. Chap 31

 363. Chap 30

 364. Chap 29

 365. Chap 28

 366. Chap 27

 367. Chap 26

 368. Chap 25

 369. Chap 24

 370. Chap 23.5

 371. Chap 23

 372. Chap 22

 373. Chap 21

 374. Chap 20

 375. Chap 19

 376. Chap 18

 377. Chap 17

 378. Chap 16

 379. Chap 15

 380. Chap 14

 381. Chap 13

 382. Chap 12

 383. Chap 11

 384. Chap 10

 385. Chap 9

 386. Chap 8

 387. Chap 7

 388. Chap 6

 389. Chap 5

 390. Chap 4

 391. Chap 3

 392. Chap 2

 393. Chap 1

^