Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 15 người theo dõi.

Vạn vật sinh ra đều có ý nghĩa của nó. Kể cả những đồ vật của con người cũng có linh hồn. Khi chúng bị bỏ rơi bởi chủ của mình, chúng sẽ lang thang trên thế gian cho tới khi hóa thành cát bụi...

Được đánh giá: 8.3/10 trong tổng số 3 bình chọn.

Kiểu đọc: chưa xác định

Tình trạng:  Còn tiếp

Tên Khác: Umbrella Girl Dream Discussions; 伞少女梦谈;

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận
^