ONE88.FUN - THƯỞNG NGAY 118% LÊN ĐẾN 18 TRIỆU, HOÀN TRẢ 1.8% MỖI NGÀY

Ta Là Đại Thần Tiên

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2019-04-26 14:58:55
Xem: 81,891 lượt


Theo dõi truyện này

8.6/10 trong tổng số 26 phiếu bầu.

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ…
Sắp xếp new

Danh sách chap

 1. Chap 177

 2. Chap 176

 3. Chap 175

 4. Chap 174

 5. Chap 173

 6. Chap 172

 7. Chap 171

 8. Chap 170

 9. Chap 169

 10. Chap 168

 11. Chap 167

 12. Chap 166

 13. Chap 165

 14. Chap 164

 15. Chap 163

 16. Chap 162

 17. Chap 161

 18. Chap 160

 19. Chap 159

 20. Chap 158

 21. Chap 157

 22. Chap 156

 23. Chap 155

 24. Chap 154

 25. Chap 153

 26. Chap 152

 27. Chap 151

 28. Chap 150

 29. Chap 149

 30. Chap 148

 31. Chap 147

 32. Chap 146

 33. Chap 145

 34. Chap 144

 35. Chap 143

 36. Chap 142

 37. Chap 141

 38. Chap 140

 39. Chap 139

 40. Chap 138

 41. Chap 137

 42. Chap 136

 43. Chap 135

 44. Chap 134

 45. Chap 133

 46. Chap 132

 47. Chap 131

 48. Chap 130

 49. Chap 129

 50. Chap 128

 51. Chap 127

 52. Chap 126

 53. Chap 125

 54. Chap 124

 55. Chap 123

 56. Chap 122

 57. Chap 121

 58. Chap 120

 59. Chap 119

 60. Chap 118

 61. Chap 117

 62. Chap 116

 63. Chap 115

 64. Chap 114

 65. Chap 113

 66. Chap 112

 67. Chap 111-395627

 68. Chap 110-395514

 69. Chap 109

 70. Chap 108

 71. Chap 107

 72. Chap 106-395067

 73. Chap 105

 74. Chap 104

 75. Chap 103

 76. Chap 102

 77. Chap 101

 78. Chap 100

 79. Chap 99

 80. Chap 98

 81. Chap 97

 82. Chap 96

 83. Chap 95

 84. Chap 94

 85. Chap 93

 86. Chap 92

 87. Chap 91

 88. Chap 90

 89. Chap 89

 90. Chap 88

 91. Chap 87

 92. Chap 86

 93. Chap 85

 94. Chap 84

 95. Chap 83

 96. Chap 82

 97. Chap 81

 98. Chap 80

 99. Chap 79

 100. Chap 78

 101. Chap 77

 102. Chap 76

 103. Chap 75

 104. Chap 74

 105. Chap 73

 106. Chap 72

 107. Chap 71

 108. Chap 70

 109. Chap 69

 110. Chap 68

 111. Chap 67

 112. Chap 66

 113. Chap 65

 114. Chap 64

 115. Chap 63

 116. Chap 62

 117. Chap 61

 118. Chap 60

 119. Chap 59

 120. Chap 58

 121. Chap 57

 122. Chap 56

 123. Chap 55

 124. Chap 54

 125. Chap 53

 126. Chap 52

 127. Chap 51

 128. Chap 50

 129. Chap 49

 130. Chap 48

 131. Chap 47

 132. Chap 46

 133. Chap 45

 134. Chap 44

 135. Chap 43

 136. Chap 42

 137. Chap 41

 138. Chap 40

 139. Chap 39

 140. Chap 38

 141. Chap 37

 142. Chap 36

 143. Chap 35

 144. Chap 34

 145. Chap 33

 146. Chap 32

 147. Chap 31

 148. Chap 30

 149. Chap 29

 150. Chap 28

 151. Chap 27

 152. Chap 26

 153. Chap 25

 154. Chap 24

 155. Chap 23

 156. Chap 22

 157. Chap 21

 158. Chap 20

 159. Chap 19

 160. Chap 18

 161. Chap 17

 162. Chap 16

 163. Chap 15

 164. Chap 14

 165. Chap 13

 166. Chap 12

 167. Chap 11

 168. Chap 10

 169. Chap 9

 170. Chap 8

 171. Chap 7

 172. Chap 6

 173. Chap 5

 174. Chap 4

 175. Chap 3

 176. Chap 2

 177. Chap 1

 178. Chap 0

^


ONE88.FUN - THƯỞNG NGAY 118% LÊN ĐẾN 18 TRIỆU, HOÀN TRẢ 1.8% MỖI NGÀY