Ta Là Bá Vương

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2019-02-19 14:44:31
Xem: 6,341 lượt


Theo dõi truyện này

10.0/10 trong tổng số 1 phiếu bầu.

Thiếu niên làm lại từ đầu, lấy tuyệt thế thiên tư tu võ, nhận bá vương truyền thừa, cưỡi đỉnh cấp yêu thú, trảm phá mọi chương ngại, đoạt lại cơ nghiệp của mình, bước lên đỉnh cao vũ lực, ngạo thị thương khung…
^