Samurai Của Sói Trắng

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 96 người theo dõi.

Dự án thứ 2 của nhóm đã lên sàn rồi mọi người ơi~~

Thiếu gia thất thế X Anh sói trắng
Original Name: Hakurou no Shi (Samurai của Sói trắng)
Author(s)/Circle: Kuku Hayate
Released: 2018
Genre: Yaoi
Group Translating: LaOu Group

Được đánh giá: 8.9/10 trong tổng số 8 bình chọn.

Kiểu đọc: xem từ phải qua trái

Tình trạng:  Còn tiếp

Tên Khác: Hakurou no Shi;

Phát hành: 2018

Cập nhật: 10/02/2020

Chức năng bình luận tạm ẩn

Chuyện gì đang xẩy ra?

Admin đang nậng cấp hoặc bảo trì chức năng này. Bạn sẽ sớm thấy lại nó trong 1-2 ngày nữa hoặc sớm hơn

Vẫn muốn tám chuỵện? Hãy vào Facebook của Lạc Thiên Nhóm

^