Ngự Linh Thế Giới

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2019-03-17 13:43:39
Xem: 908,668 lượt


Theo dõi truyện này

8.4/10 trong tổng số 232 phiếu bầu.

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề
"Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?"
"Cái kịch bản này không đúng nha!"
Sắp xếp new

Danh sách chap

 1. Chap 292

 2. Chap 291

 3. Chap 290

 4. Chap 289

 5. Chap 288

 6. Chap 287

 7. Chap 286

 8. Chap 285

 9. Chap 284

 10. Chap 283

 11. Chap 282

 12. Chap 281

 13. Chap 280

 14. Chap 279

 15. Chap 278

 16. Chap 277

 17. Chap 276

 18. Chap 275

 19. Chap 274

 20. Chap 273

 21. Chap 272

 22. Chap 271

 23. Chap 270

 24. Chap 269

 25. Chap 268

 26. Chap 267

 27. Chap 266

 28. Chap 265

 29. Chap 264

 30. Chap 263

 31. Chap 262

 32. Chap 261

 33. Chap 260

 34. Chap 259

 35. Chap 258

 36. Chap 257

 37. Chap 256

 38. Chap 255

 39. Chap 254

 40. Chap 253

 41. Chap 252

 42. Chap 251

 43. Chap 250

 44. Chap 249

 45. Chap 248

 46. Chap 247

 47. Chap 246

 48. Chap 245

 49. Chap 244

 50. Chap 243

 51. Chap 242

 52. Chap 241

 53. Chap 240

 54. Chap 239

 55. Chap 238

 56. Chap 237

 57. Chap 236

 58. Chap 235

 59. Chap 234

 60. Chap 233

 61. Chap 232

 62. Chap 231

 63. Chap 230

 64. Chap 229

 65. Chap 228

 66. Chap 227

 67. Chap 226

 68. Chap 225

 69. Chap 224

 70. Chap 223

 71. Chap 222

 72. Chap 221

 73. Chap 220

 74. Chap 219

 75. Chap 218

 76. Chap 217

 77. Chap 216

 78. Chap 215

 79. Chap 214

 80. Chap 213

 81. Chap 212

 82. Chap 211

 83. Chap 210

 84. Chap 209

 85. Chap 208

 86. Chap 207

 87. Chap 206

 88. Chap 205

 89. Chap 204

 90. Chap 203

 91. Chap 202

 92. Chap 201

 93. Chap 200

 94. Chap 199

 95. Chap 198

 96. Chap 197

 97. Chap 196

 98. Chap 195

 99. Chap 194

 100. Chap 193

 101. Chap 192

 102. Chap 191

 103. Chap 190

 104. Chap 189

 105. Chap 188

 106. Chap 187

 107. Chap 186

 108. Chap 185

 109. Chap 184

 110. Chap 183

 111. Chap 182

 112. Chap 181

 113. Chap 180

 114. Chap 179

 115. Chap 178

 116. Chap 177

 117. Chap 176

 118. Chap 175

 119. Chap 174

 120. Chap 173

 121. Chap 172

 122. Chap 171

 123. Chap 170

 124. Chap 169

 125. Chap 168

 126. Chap 167

 127. Chap 166

 128. Chap 165

 129. Chap 164

 130. Chap 163

 131. Chap 162

 132. Chap 161

 133. Chap 160

 134. Chap 159

 135. Chap 158

 136. Chap 157

 137. Chap 156

 138. Chap 155

 139. Chap 154

 140. Chap 153

 141. Chap 152

 142. Chap 151

 143. Chap 150

 144. Chap 149

 145. Chap 148

 146. Chap 147

 147. Chap 146

 148. Chap 145

 149. Chap 144

 150. Chap 143

 151. Chap 142

 152. Chap 141

 153. Chap 140

 154. Chap 139

 155. Chap 138

 156. Chap 137

 157. Chap 136

 158. Chap 135

 159. Chap 134

 160. Chap 133

 161. Chap 132

 162. Chap 131

 163. Chap 130

 164. Chap 129

 165. Chap 128

 166. Chap 127

 167. Chap 126

 168. Chap 125

 169. Chap 124

 170. Chap 123

 171. Chap 122

 172. Chap 121

 173. Chap 120

 174. Chap 119

 175. Chap 118

 176. Chap 117

 177. Chap 116

 178. Chap 116-292292

 179. Chap 115

 180. Chap 114

 181. Chap 113

 182. Chap 112

 183. Chap 111

 184. Chap 110

 185. Chap 109

 186. Chap 108

 187. Chap 107

 188. Chap 106

 189. Chap 105

 190. Chap 104

 191. Chap 103

 192. Chap 102

 193. Chap 101

 194. Chap 100

 195. Chap 99

 196. Chap 98

 197. Chap 97

 198. Chap 96

 199. Chap 95

 200. Chap 94

 201. Chap 93

 202. Chap 92

 203. Chap 91

 204. Chap 90

 205. Chap 89

 206. Chap 88

 207. Chap 87

 208. Chap 86

 209. Chap 85

 210. Chap 84

 211. Chap 83

 212. Chap 82

 213. Chap 81

 214. Chap 80

 215. Chap 79

 216. Chap 78

 217. Chap 77

 218. Chap 76

 219. Chap 75

 220. Chap 74

 221. Chap 73

 222. Chap 72

 223. Chap 71

 224. Chap 70

 225. Chap 69

 226. Chap 68

 227. Chap 67

 228. Chap 66

 229. Chap 65

 230. Chap 64

 231. Chap 63

 232. Chap 62

 233. Chap 61

 234. Chap 60

 235. Chap 59

 236. Chap 58

 237. Chap 57

 238. Chap 56

 239. Chap 55

 240. Chap 54

 241. Chap 53

 242. Chap 52

 243. Chap 51

 244. Chap 50

 245. Chap 49

 246. Chap 48

 247. Chap 47

 248. Chap 46

 249. Chap 45

 250. Chap 44

 251. Chap 43

 252. Chap 42

 253. Chap 41

 254. Chap 40

 255. Chap 39

 256. Chap 38

 257. Chap 37

 258. Chap 36

 259. Chap 35

 260. Chap 34

 261. Chap 33

 262. Chap 32

 263. Chap 31

 264. Chap 30

 265. Chap 29

 266. Chap 28

 267. Chap 27

 268. Chap 26

 269. Chap 25

 270. Chap 24

 271. Chap 23

 272. Chap 22

 273. Chap 21

 274. Chap 20

 275. Chap 19

 276. Chap 18

 277. Chap 17

 278. Chap 16

 279. Chap 15

 280. Chap 14

 281. Chap 13

 282. Chap 12

 283. Chap 11

 284. Chap 10

 285. Chap 9

 286. Chap 8

 287. Chap 7

 288. Chap 6

 289. Chap 5

 290. Chap 4

 291. Chap 3

 292. Chap 2

 293. Chap 1

^