Ngôn Ngữ Kí Hiệu

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 234 người theo dõi.

chuyện tình ông chủ và nhân viên , lần đầu dịch còn sai sót mong các cậu bỏ qua

Được đánh giá: 8.3/10 trong tổng số 19 bình chọn.

Kiểu đọc: chưa xác định

Tình trạng:  Còn tiếp

Tên Khác: Sign Language;

Chức năng bình luận tạm ẩn

Chuyện gì đang xẩy ra?

Admin đang nậng cấp hoặc bảo trì chức năng này. Bạn sẽ sớm thấy lại nó trong 1-2 ngày nữa hoặc sớm hơn

Vẫn muốn tám chuỵện? Hãy vào Facebook của Lạc Thiên Nhóm

^