Laugh - One Piece Dj [Cora X Law] [CMC]

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 11 người theo dõi.

Nội dung: Truyện là một cảnh trên con đường chữa trị bệnh Chì Hổ Phách Cho Law của Cora.
Thể loại: Truyện thuộc thể loại doujinshi nên chỉ có nhân vật thuộc bản quyền của Oda, còn cốt truyện là do tác giả làm. Ngoài ra truyện cũng thuộc thể loại Manga (truyện tranh Nhật), Shounen Ai,..
Đối tượng đọc: Fan One Piece, hủ nam, nữ,...

Được đánh giá: 8.0/10 trong tổng số 5 bình chọn.

Kiểu đọc: xem từ phải qua trái

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tên Khác: Nụ cười;

Cập nhật: 12/02/2020

Chức năng bình luận tạm ẩn

Chuyện gì đang xẩy ra?

Admin đang nậng cấp hoặc bảo trì chức năng này. Bạn sẽ sớm thấy lại nó trong 1-2 ngày nữa hoặc sớm hơn

Vẫn muốn tám chuỵện? Hãy vào Facebook của Lạc Thiên Nhóm

^