Khánh Hy Kỷ Sự

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 25 người theo dõi.

Thân là nhất giới trừ tà ti tiện trong nói thâm cung,phụ tá của hoàng đế thu lại thuộc địa bằng cách
trục xuất hung nô,bình định thiên hạ bằng chí nguyện và tài hoa dần dần tụ họp xung quang hắn đều
là những thanh niên tài tuấn,nhưng ẩn núp ở sau lưng là thù hận gia đình hắn làm cho hắn có hành
vi suy nghĩ không ổn định,mục đích của hằn sẽ mãi mãi được ẩn giấu dưới đỉnh băng....

Được đánh giá: 6.7/10 trong tổng số 34 bình chọn.

Kiểu đọc: xem từ trái qua phải

Tình trạng:  Còn tiếp

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận
^