Heaven & Hell Roman Company

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 36 người theo dõi.

Với sự phát triển nhanh chóng của nền văn minh nhân loại, nhu cầu về Chúa và các thiên thần của ông đã giảm với tốc độ đáng kể. Vì vậy, các thiên thần đang trải qua một cuộc khủng hoảng thất nghiệp lịch sử! Với vấn đề này trong tay, Chúa quyết định thành lập một công ty sẽ giảm tỷ lệ thất nghiệp ở cả Thiên đường và Địa ngục. Ông đã thành lập công ty, Công ty La Mã H & H!

Được đánh giá: 7.3/10 trong tổng số 4 bình chọn.

Kiểu đọc: xem từ trái qua phải

Tình trạng: Tạm ngưng

Tên Khác: H& H Roman Company; 天堂地府浪漫部; 천계지부 로망컴퍼니;

Cập nhật: 09/10/2019

Chức năng bình luận tạm ẩn

Chuyện gì đang xẩy ra?

Admin đang nậng cấp hoặc bảo trì chức năng này. Bạn sẽ sớm thấy lại nó trong 1-2 ngày nữa hoặc sớm hơn

Vẫn muốn tám chuỵện? Hãy vào Facebook của Lạc Thiên Nhóm

^