[Gintama Dj] [GinHiji] [Gekirin Syaku] Thạch Địa Tầng

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 23 người theo dõi.

Thầy Ginpachi x Trò Hijikata.
Boy x Boy, R18, Hardcode, GinHiji only
Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.
Mọi tổn hại khi bạn lỡ ấn xem mình không chịu trách nhiệm.

Được đánh giá: 8.6/10 trong tổng số 5 bình chọn.

Kiểu đọc: xem từ phải qua trái

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tên Khác: Stromatolite;

Cập nhật: 10/02/2020

Chức năng bình luận tạm ẩn

Chuyện gì đang xẩy ra?

Admin đang nậng cấp hoặc bảo trì chức năng này. Bạn sẽ sớm thấy lại nó trong 1-2 ngày nữa hoặc sớm hơn

Vẫn muốn tám chuỵện? Hãy vào Facebook của Lạc Thiên Nhóm

^