EDEN\'S ZERO [ Mega Team ]

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2019-03-14 22:54:57
Xem: 12,649 lượt


Theo dõi truyện này

8.3/10 trong tổng số 4 phiếu bầu.

Sẽ là một câu chuyện kết hợp thế giới ma thuật của Fairy Tail và Thánh Thạch Rave
^