[AniBL1412] Đóa Hoa Ban Đêm

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 84 người theo dõi.

Câu chuyện giữa Sasuke và Naruto trong một lần đi lễ hội cùng nhau...Outside play is so amazing~

Được đánh giá: 8.7/10 trong tổng số 11 bình chọn.

Kiểu đọc: xem từ trái qua phải

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tên Khác: IERAISHAN; Nightshade Flower;

Cập nhật: 15/10/2019

Chức năng bình luận tạm ẩn

Chuyện gì đang xẩy ra?

Admin đang nậng cấp hoặc bảo trì chức năng này. Bạn sẽ sớm thấy lại nó trong 1-2 ngày nữa hoặc sớm hơn

Vẫn muốn tám chuỵện? Hãy vào Facebook của Lạc Thiên Nhóm

^