ONE88.FUN - THƯỞNG NGAY 118% LÊN ĐẾN 18 TRIỆU, HOÀN TRẢ 1.8% MỖI NGÀY

Đấu Chiến Cuồng Triều

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2019-04-23 14:17:09
Xem: 283,993 lượt


Theo dõi truyện này

8.1/10 trong tổng số 110 phiếu bầu.

Song nguyệt nhô lên cao, vô hạn khả năng Anh Hồn thế giới. Cô tịch Hắc Ám, thần bí cổ quái đùa mệnh tiểu sửu. Trăm thành Liên Bang, ba đại đế quốc, dị tộc hoành hành, Hồn thú bá u. Đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, nhân loại nằm gai nếm mật trọng chưởng địa cầu chủ quyền, thai nghén lấy tiến quân cao vĩ độ dã vọng!

Trọng điểm là… Năm thứ hai củi mục học trưởng Vương bạn học, như thế nào sử dụng Hi Mệnh Luân Bàn, khiêu động toàn bộ thế giới, đồng bạn, xin chú ý, học trưởng đến rồi!!!
Sắp xếp new

Danh sách chap

 1. Chap 181

 2. Chap 180

 3. Chap 179

 4. Chap 178

 5. Chap 177

 6. Chap 176

 7. Chap 175

 8. Chap 174

 9. Chap 173

 10. Chap 172

 11. Chap 171

 12. Chap 170

 13. Chap 169

 14. Chap 168

 15. Chap 167

 16. Chap 166

 17. Chap 165

 18. Chap 164

 19. Chap 163

 20. Chap 162

 21. Chap 161

 22. Chap 160

 23. Chap 159

 24. Chap 158

 25. Chap 157

 26. Chap 156

 27. Chap 155

 28. Chap 154

 29. Chap 153

 30. Chap 152

 31. Chap 151

 32. Chap 150

 33. Chap 149

 34. Chap 148

 35. Chap 147

 36. Chap 146

 37. Chap 145

 38. Chap 144

 39. Chap 143

 40. Chap 142

 41. Chap 141

 42. Chap 140

 43. Chap 139

 44. Chap 138

 45. Chap 137

 46. Chap 136

 47. Chap 135

 48. Chap 134

 49. Chap 133

 50. Chap 132

 51. Chap 131

 52. Chap 129

 53. Chap 128

 54. Chap 127

 55. Chap 126

 56. Chap 125

 57. Chap 124

 58. Chap 123

 59. Chap 122

 60. Chap 121

 61. Chap 120

 62. Chap 119

 63. Chap 118

 64. Chap 117

 65. Chap 116

 66. Chap 115

 67. Chap 114

 68. Chap 113

 69. Chap 112

 70. Chap 111

 71. Chap 110

 72. Chap 109

 73. Chap 108

 74. Chap 107

 75. Chap 106

 76. Chap 105

 77. Chap 104

 78. Chap 103

 79. Chap 102

 80. Chap 101

 81. Chap 100

 82. Chap 99

 83. Chap 98

 84. Chap 97

 85. Chap 96

 86. Chap 95

 87. Chap 94

 88. Chap 93

 89. Chap 92

 90. Chap 91

 91. Chap 90

 92. Chap 89

 93. Chap 88

 94. Chap 87

 95. Chap 86

 96. Chap 85

 97. Chap 84

 98. Chap 83

 99. Chap 82

 100. Chap 81

 101. Chap 80

 102. Chap 79

 103. Chap 78

 104. Chap 77

 105. Chap 76

 106. Chap 75

 107. Chap 74

 108. Chap 73

 109. Chap 72

 110. Chap 71

 111. Chap 70

 112. Chap 69

 113. Chap 68

 114. Chap 67

 115. Chap 66

 116. Chap 65

 117. Chap 64

 118. Chap 63

 119. Chap 62

 120. Chap 61

 121. Chap 60

 122. Chap 59

 123. Chap 58

 124. Chap 57

 125. Chap 56

 126. Chap 55

 127. Chap 54

 128. Chap 53

 129. Chap 52

 130. Chap 51

 131. Chap 50

 132. Chap 49

 133. Chap 48

 134. Chap 47

 135. Chap 46

 136. Chap 45

 137. Chap 44

 138. Chap 43

 139. Chap 42

 140. Chap 41

 141. Chap 40

 142. Chap 39

 143. Chap 38

 144. Chap 37

 145. Chap 36

 146. Chap 35

 147. Chap 34

 148. Chap 33

 149. Chap 32

 150. Chap 31

 151. Chap 30

 152. Chap 29

 153. Chap 28

 154. Chap 27

 155. Chap 26

 156. Chap 25

 157. Chap 24

 158. Chap 23

 159. Chap 22

 160. Chap 21

 161. Chap 20

 162. Chap 19

 163. Chap 18

 164. Chap 17

 165. Chap 16

 166. Chap 15

 167. Chap 14

 168. Chap 13

 169. Chap 12

 170. Chap 11

 171. Chap 10

 172. Chap 9

 173. Chap 8

 174. Chap 7

 175. Chap 6

 176. Chap 5

 177. Chap 4

 178. Chap 3

 179. Chap 2

 180. Chap 1

^


ONE88.FUN - THƯỞNG NGAY 118% LÊN ĐẾN 18 TRIỆU, HOÀN TRẢ 1.8% MỖI NGÀY