Công Chúa Tóc Đen

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 139 người theo dõi.

Một cô công chúa kết hôn với 1 vị hoàng tử...
Nhưng họ lại muốn ly hôn :)))

Được đánh giá: 9.3/10 trong tổng số 4 bình chọn.

Kiểu đọc: xem từ phải qua trái

Tình trạng:  Còn tiếp

Tên Khác: 검은머리 황녀님/THE BLACK HAIRED PRINCESS;

Chức năng bình luận tạm ẩn

Chuyện gì đang xẩy ra?

Admin đang nậng cấp hoặc bảo trì chức năng này. Bạn sẽ sớm thấy lại nó trong 1-2 ngày nữa hoặc sớm hơn

Vẫn muốn tám chuỵện? Hãy vào Facebook của Lạc Thiên Nhóm

^