Umbrella Girl Dreams

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 67 người theo dõi.

Vạn vật sinh ra đều có ý nghĩa của nó. Kể cả những đồ vật của con người cũng có linh hồn. Khi chúng bị bỏ rơi bởi chủ của mình, chúng sẽ lang thang trên thế gian cho tới khi hóa thành cát bụi...

Được đánh giá: 8.8/10 trong tổng số 4 bình chọn.

Kiểu đọc: chưa xác định

Tình trạng:  Còn tiếp

Tên Khác: Umbrella Girl Dream Discussions; 伞少女梦谈;

Chức năng bình luận tạm ẩn

Chuyện gì đang xẩy ra?

Admin đang nậng cấp hoặc bảo trì chức năng này. Bạn sẽ sớm thấy lại nó trong 1-2 ngày nữa hoặc sớm hơn

Vẫn muốn tám chuỵện? Hãy vào Facebook của Lạc Thiên Nhóm

^