Cậu tên gì ?

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 39 người theo dõi.

Một công siêu lưu manh và một thụ siêu cutoe, gặp nhau rồi sẽ như nào đây.... (đọc đi biết nè :3)

Được đánh giá: 6.4/10 trong tổng số 152 bình chọn.

Kiểu đọc: chưa xác định

Tình trạng: Đã hoàn thành

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận

hi Trang nè Chap 5

awwww thụ cute dữ

^