Mã Vạch

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 49 người theo dõi.

Tôi có thể biết được bao giờ mọi người sẽ chết trừ cậu- Sehyun

Được đánh giá: 7.0/10 trong tổng số 2 bình chọn.

Kiểu đọc: chưa xác định

Tình trạng:  Còn tiếp

Phát hành: 2019

Cập nhật: 15/10/2019

Chức năng bình luận tạm ẩn

Chuyện gì đang xẩy ra?

Admin đang nậng cấp hoặc bảo trì chức năng này. Bạn sẽ sớm thấy lại nó trong 1-2 ngày nữa hoặc sớm hơn

Vẫn muốn tám chuỵện? Hãy vào Facebook của Lạc Thiên Nhóm

^