ONE88.FUN - THƯỞNG NGAY 118% LÊN ĐẾN 18 TRIỆU, HOÀN TRẢ 1.8% MỖI NGÀY

Bách Luyện Thành Thần

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2019-04-26 15:01:43
Xem: 1,456,569 lượt


Theo dõi truyện này

7.8/10 trong tổng số 365 phiếu bầu.

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Sắp xếp new

Danh sách chap

 1. Chap 366

 2. Chap 365

 3. Chap 364

 4. Chap 363

 5. Chap 362

 6. Chap 361

 7. Chap 360

 8. Chap 359

 9. Chap 358

 10. Chap 357

 11. Chap 356

 12. Chap 355

 13. Chap 354

 14. Chap 353

 15. Chap 352

 16. Chap 351

 17. Chap 350

 18. Chap 349

 19. Chap 348

 20. Chap 347

 21. Chap 346

 22. Chap 345

 23. Chap 344

 24. Chap 343

 25. Chap 342

 26. Chap 341

 27. Chap 340

 28. Chap 339

 29. Chap 338

 30. Chap 337

 31. Chap 336

 32. Chap 335

 33. Chap 334

 34. Chap 333

 35. Chap 332

 36. Chap 331

 37. Chap 330

 38. Chap 329

 39. Chap 328

 40. Chap 327

 41. Chap 326

 42. Chap 325

 43. Chap 324

 44. Chap 323

 45. Chap 322

 46. Chap 321

 47. Chap 320

 48. Chap 319

 49. Chap 318

 50. Chap 317

 51. Chap 316

 52. Chap 315

 53. Chap 314

 54. Chap 313

 55. Chap 312

 56. Chap 311

 57. Chap 310

 58. Chap 309

 59. Chap 308

 60. Chap 307

 61. Chap 306

 62. Chap 305

 63. Chap 304

 64. Chap 303

 65. Chap 302

 66. Chap 301

 67. Chap 300

 68. Chap 299

 69. Chap 298

 70. Chap 297

 71. Chap 296

 72. Chap 295

 73. Chap 294

 74. Chap 293

 75. Chap 292

 76. Chap 291

 77. Chap 290

 78. Chap 289

 79. Chap 288

 80. Chap 287

 81. Chap 286

 82. Chap 285

 83. Chap 284

 84. Chap 283

 85. Chap 282

 86. Chap 281

 87. Chap 280

 88. Chap 279

 89. Chap 278

 90. Chap 277

 91. Chap 276

 92. Chap 275

 93. Chap 274

 94. Chap 273

 95. Chap 272

 96. Chap 271

 97. Chap 270

 98. Chap 269

 99. Chap 268

 100. Chap 267

 101. Chap 266

 102. Chap 265

 103. Chap 264

 104. Chap 263

 105. Chap 262

 106. Chap 261

 107. Chap 260

 108. Chap 259

 109. Chap 258

 110. Chap 257

 111. Chap 256

 112. Chap 255

 113. Chap 254

 114. Chap 253

 115. Chap 252

 116. Chap 251

 117. Chap 250

 118. Chap 249

 119. Chap 248

 120. Chap 247

 121. Chap 246

 122. Chap 245

 123. Chap 244

 124. Chap 243

 125. Chap 242

 126. Chap 241.1

 127. Chap 240

 128. Chap 239

 129. Chap 238

 130. Chap 237

 131. Chap 236

 132. Chap 235

 133. Chap 234

 134. Chap 233

 135. Chap 232

 136. Chap 231

 137. Chap 230

 138. Chap 229

 139. Chap 228

 140. Chap 227

 141. Chap 226

 142. Chap 225

 143. Chap 224

 144. Chap 223

 145. Chap 222

 146. Chap 221

 147. Chap 220

 148. Chap 219

 149. Chap 218

 150. Chap 217

 151. Chap 216

 152. Chap 215

 153. Chap 214

 154. Chap 213

 155. Chap 212

 156. Chap 211

 157. Chap 210

 158. Chap 209

 159. Chap 208

 160. Chap 207

 161. Chap 206

 162. Chap 205

 163. Chap 204

 164. Chap 203

 165. Chap 202

 166. Chap 201

 167. Chap 200

 168. Chap 199

 169. Chap 198

 170. Chap 197

 171. Chap 196

 172. Chap 195

 173. Chap 194

 174. Chap 193

 175. Chap 192

 176. Chap 191

 177. Chap 190

 178. Chap 189

 179. Chap 188

 180. Chap 187

 181. Chap 186

 182. Chap 185

 183. Chap 184

 184. Chap 183

 185. Chap 182

 186. Chap 181

 187. Chap 180

 188. Chap 179

 189. Chap 178

 190. Chap 177

 191. Chap 176

 192. Chap 175

 193. Chap 174

 194. Chap 173

 195. Chap 172

 196. Chap 171

 197. Chap 170

 198. Chap 169

 199. Chap 168

 200. Chap 167

 201. Chap 166

 202. Chap 165

 203. Chap 164

 204. Chap 163

 205. Chap 162

 206. Chap 161

 207. Chap 160

 208. Chap 159

 209. Chap 158

 210. Chap 157

 211. Chap 156

 212. Chap 155

 213. Chap 154

 214. Chap 153

 215. Chap 152

 216. Chap 151

 217. Chap 150

 218. Chap 149.5

 219. Chap 149

 220. Chap 148

 221. Chap 147

 222. Chap 146

 223. Chap 145

 224. Chap 144

 225. Chap 143.5

 226. Chap 143

 227. Chap 142

 228. Chap 141

 229. Chap 140

 230. Chap 139

 231. Chap 138

 232. Chap 137

 233. Chap 136

 234. Chap 135

 235. Chap 134

 236. Chap 133

 237. Chap 132

 238. Chap 131

 239. Chap 130

 240. Chap 129

 241. Chap 128

 242. Chap 127

 243. Chap 126.5

 244. Chap 126

 245. Chap 125

 246. Chap 124

 247. Chap 123

 248. Chap 122

 249. Chap 121

 250. Chap 120

 251. Chap 119

 252. Chap 118

 253. Chap 117

 254. Chap 116

 255. Chap 115

 256. Chap 114

 257. Chap 113

 258. Chap 112

 259. Chap 111

 260. Chap 110

 261. Chap 109

 262. Chap 108

 263. Chap 107

 264. Chap 106

 265. Chap 105

 266. Chap 104

 267. Chap 103

 268. Chap 102

 269. Chap 101

 270. Chap 100

 271. Chap 99

 272. Chap 98

 273. Chap 97

 274. Chap 96

 275. Chap 95

 276. Chap 94

 277. Chap 93

 278. Chap 92

 279. Chap 91

 280. Chap 90

 281. Chap 89

 282. Chap 88

 283. Chap 87

 284. Chap 86

 285. Chap 85

 286. Chap 84

 287. Chap 83

 288. Chap 82.7

 289. Chap 82.6

 290. Chap 82.5

 291. Chap 82

 292. Chap 81

 293. Chap 80

 294. Chap 79

 295. Chap 78

 296. Chap 77

 297. Chap 76

 298. Chap 75

 299. Chap 74

 300. Chap 73

 301. Chap 72

 302. Chap 71

 303. Chap 70

 304. Chap 69

 305. Chap 68

 306. Chap 67

 307. Chap 66

 308. Chap 65

 309. Chap 64

 310. Chap 63

 311. Chap 62

 312. Chap 61

 313. Chap 60

 314. Chap 59

 315. Chap 58

 316. Chap 57

 317. Chap 56

 318. Chap 55

 319. Chap 54

 320. Chap 53

 321. Chap 52

 322. Chap 51

 323. Chap 50

 324. Chap 49

 325. Chap 48

 326. Chap 47

 327. Chap 46

 328. Chap 45

 329. Chap 44

 330. Chap 43

 331. Chap 42

 332. Chap 41

 333. Chap 40

 334. Chap 39

 335. Chap 38

 336. Chap 37

 337. Chap 36

 338. Chap 35

 339. Chap 34

 340. Chap 33

 341. Chap 32

 342. Chap 31

 343. Chap 30

 344. Chap 29

 345. Chap 28

 346. Chap 27

 347. Chap 26

 348. Chap 25

 349. Chap 24

 350. Chap 23

 351. Chap 22

 352. Chap 21

 353. Chap 20

 354. Chap 19

 355. Chap 18

 356. Chap 17

 357. Chap 16

 358. Chap 15

 359. Chap 14

 360. Chap 13

 361. Chap 12

 362. Chap 11.5

 363. Chap 11

 364. Chap 10

 365. Chap 9

 366. Chap 8

 367. Chap 7

 368. Chap 6

 369. Chap 5

 370. Chap 4

 371. Chap 3

 372. Chap 2

 373. Chap 1

^


ONE88.FUN - THƯỞNG NGAY 118% LÊN ĐẾN 18 TRIỆU, HOÀN TRẢ 1.8% MỖI NGÀY