Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Hoàn Thành.

Cập nhật: 2019-03-16 18:43:05
Xem: 2,011,123 lượt


Theo dõi truyện này

8.4/10 trong tổng số 631 phiếu bầu.

“Không được động vào mẹ bọn tôi!”

Hai đứa nhóc một nam một nữ, chặn trước mũi của ác ma thiếu tổng tài. Người phụ nữ hắn nhắm tới, không chỉ bị người ta ăn trước mất, lại còn tặng kèm hai cái đuôi!

“Quân ăn cướp, mau ra đây!”

Đối diện với tràng cảnh max máu chó này, người mẹ nóng bỏng vừa đơn thuần lại vô tội… N năm trước, vô ý bị người ta cướp mất thanh bạch, là lỗi của nàng ta sao? Làm ơn hiểu giùm cho, người ta cũng là kẻ bị hại à nha! Hơ? Sao mà cái tên này với con trai mình lại hao hao nhau thế? Lẽ nào…
Sắp xếp new

Danh sách chap

 1. Chap 239

 2. Chap 238

 3. Chap 237

 4. Chap 236

 5. Chap 235

 6. Chap 234

 7. Chap 233

 8. Chap 232

 9. Chap 231

 10. Chap 230

 11. Chap 229

 12. Chap 228

 13. Chap 227

 14. Chap 226

 15. Chap 225

 16. Chap 224

 17. Chap 223

 18. Chap 222

 19. Chap 221

 20. Chap 220

 21. Chap 219

 22. Chap 218

 23. Chap 217

 24. Chap 216

 25. Chap 215

 26. Chap 214

 27. Chap 213

 28. Chap 212

 29. Chap 211

 30. Chap 210

 31. Chap 209

 32. Chap 208

 33. Chap 207

 34. Chap 206

 35. Chap 205

 36. Chap 204

 37. Chap 203

 38. Chap 202

 39. Chap 201

 40. Chap 200

 41. Chap 199

 42. Chap 198

 43. Chap 197

 44. Chap 196

 45. Chap 195

 46. Chap 194

 47. Chap 193

 48. Chap 192

 49. Chap 191

 50. Chap 190

 51. Chap 189

 52. Chap 188

 53. Chap 187

 54. Chap 186

 55. Chap 185

 56. Chap 184

 57. Chap 183

 58. Chap 182

 59. Chap 181

 60. Chap 180

 61. Chap 179

 62. Chap 178

 63. Chap 177

 64. Chap 176

 65. Chap 175

 66. Chap 174

 67. Chap 173

 68. Chap 172

 69. Chap 171

 70. Chap 170

 71. Chap 169

 72. Chap 168

 73. Chap 167

 74. Chap 166

 75. Chap 165

 76. Chap 164

 77. Chap 163

 78. Chap 162

 79. Chap 161

 80. Chap 160

 81. Chap 159

 82. Chap 158

 83. Chap 157

 84. Chap 156

 85. Chap 155

 86. Chap 154

 87. Chap 153

 88. Chap 152

 89. Chap 151

 90. Chap 150

 91. Chap 149

 92. Chap 148

 93. Chap 147

 94. Chap 146

 95. Chap 145

 96. Chap 144

 97. Chap 143

 98. Chap 142

 99. Chap 141

 100. Chap 140

 101. Chap 139

 102. Chap 138

 103. Chap 137

 104. Chap 136

 105. Chap 135

 106. Chap 134

 107. Chap 133

 108. Chap 132

 109. Chap 131

 110. Chap 130

 111. Chap 129

 112. Chap 128

 113. Chap 127

 114. Chap 126

 115. Chap 125

 116. Chap 124

 117. Chap 123

 118. Chap 122

 119. Chap 121

 120. Chap 120

 121. Chap 119

 122. Chap 118

 123. Chap 117

 124. Chap 116

 125. Chap 115

 126. Chap 114

 127. Chap 113

 128. Chap 112

 129. Chap 111

 130. Chap 110

 131. Chap 109

 132. Chap 108

 133. Chap 107

 134. Chap 106

 135. Chap 105

 136. Chap 104

 137. Chap 103

 138. Chap 102

 139. Chap 101

 140. Chap 100

 141. Chap 99

 142. Chap 98

 143. Chap 97

 144. Chap 96

 145. Chap 95

 146. Chap 94

 147. Chap 93

 148. Chap 92

 149. Chap 91

 150. Chap 90

 151. Chap 89

 152. Chap 88

 153. Chap 87

 154. Chap 86

 155. Chap 85

 156. Chap 84

 157. Chap 83

 158. Chap 82

 159. Chap 81

 160. Chap 80

 161. Chap 79

 162. Chap 78

 163. Chap 77

 164. Chap 76

 165. Chap 75

 166. Chap 74

 167. Chap 73

 168. Chap 72

 169. Chap 71

 170. Chap 70

 171. Chap 69

 172. Chap 68

 173. Chap 67

 174. Chap 66

 175. Chap 65

 176. Chap 64

 177. Chap 63

 178. Chap 62

 179. Chap 62

 180. Chap 61

 181. Chap 60

 182. Chap 59

 183. Chap 58

 184. Chap 57

 185. Chap 56

 186. Chap 55

 187. Chap 54

 188. Chap 53

 189. Chap 52

 190. Chap 51

 191. Chap 50

 192. Chap 49

 193. Chap 48

 194. Chap 47

 195. Chap 46

 196. Chap 45

 197. Chap 44

 198. Chap 43

 199. Chap 42

 200. Chap 41

 201. Chap 40

 202. Chap 39

 203. Chap 38

 204. Chap 37

 205. Chap 36

 206. Chap 35

 207. Chap 34

 208. Chap 33

 209. Chap 32

 210. Chap 31

 211. Chap 30

 212. Chap 29

 213. Chap 28

 214. Chap 27

 215. Chap 26

 216. Chap 25

 217. Chap 24

 218. Chap 23

 219. Chap 22

 220. Chap 21

 221. Chap 20

 222. Chap 19

 223. Chap 18

 224. Chap 17

 225. Chap 16

 226. Chap 15

 227. Chap 14

 228. Chap 13

 229. Chap 12

 230. Chap 11

 231. Chap 10

 232. Chap 9

 233. Chap 8

 234. Chap 7

 235. Chap 6

 236. Chap 5

 237. Chap 4

 238. Chap 3

 239. Chap 2

 240. Chap 1

^