Touhou - Kene-Moko and the Students!

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 3 người theo dõi.

Moko rảnh rỗi ko có việc gì làm, thấy thế Kene rủ Moko vào trường nơi Kene dạy học. (by Leo Shadow)

Mokou làm trợ giảng tình yêu cho Keine, các bạn học trò phen này xem sướng cả mắt !

Được đánh giá: 8.7/10 trong tổng số 3 bình chọn.

Kiểu đọc: xem từ phải qua trái

Tình trạng: Đã hoàn thành

Cập nhật: 10/04/2012

Chức năng bình luận tạm ẩn

Chuyện gì đang xẩy ra?

Admin đang nậng cấp hoặc bảo trì chức năng này. Bạn sẽ sớm thấy lại nó trong 1-2 ngày nữa hoặc sớm hơn

Vẫn muốn tám chuỵện? Hãy vào Facebook của Lạc Thiên Nhóm

^