Diệp Vấn Tiền Truyện

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 5 người theo dõi.

Diệp Vấn Tiền Truyện thể hiện cuộc đời thanh niên của nhất đại tông sư Vịnh Xuân Quyền Diệp Vấn. Nội dung chủ yếu trong mười năm từ 20 đến 30 tuổi. Cùng tên với bộ điện ảnh “Diệp Vấn Tiền Truyện".
Truyện kể Diệp Vấn thuở nhỏ Diệp Vấn học Vịnh Xuân Quyền với nghĩa huynh Diệp Thiên Tứ và Mỹ Tuệ, bái Trần Hoa Thuận làm thầy. không lâu Trần Hoa Thuận mất, Diệp Vấn được đại sư huynh Ngô Trọng Tố tận tình chỉ dạy. Sau đó Diệp Vấn du học Hongkong gặp được đệ tam đại Vịnh Xuân Quyền sư thúc Lương Bích.
Thanh niên Diệp Vấn sau khi đến Hongkong học và trở về Phật Sơn, đối mặt với quốc thù gia hận, ái hận tình thù.
Diệp Vấn và Trương Vĩnh Thành yêu nhau gặp chướng ngại gì? Diệp Thiên Tứ vốn có một nhiệm vụ to lớn, y có hoàn thành không, Còn Diệp Vấn đối mặt với quan niệm “Chánh tông” và đổi mới trên đường nghiên cứu võ thuật ra sao? Diệp Vấn cuối cùng có được ở bên Vĩnh Thành?

Được đánh giá: 9.0/10 trong tổng số 4 bình chọn.

Kiểu đọc: xem từ phải qua trái

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tên Khác: IP Man;

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận
V

vo dailong

hay

^