Cuồng Đao 04

Muốn là người xem trứơc?
Đã có người theo dõi.

Xem đi rồi bít vì TGTT chưa tóm tắt

Được đánh giá: 0.0/10 trong tổng số bình chọn.

Kiểu đọc: xem từ phải qua trái

Tình trạng:  Còn tiếp

Cập nhật: 22/09/2011

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận
^